Helion


Krystyna Mazurek-Łopacińska

Badania marketingowe w gospodarce cyfrowej
Badania marketingowe wobec nowych trendów w otoczeniu