Helion


Magdalena Sobocińska

Badania marketingowe w gospodarce cyfrowej
Badania marketingowe wobec nowych trendów w otoczeniu
Ekonomiczne, zarządcze i społeczno-kulturowe wymiary relacji polsko-czeskich