Helion


Szczegóły ebooka

Forma i treść. Polski i zagraniczny feature radiowy oraz jego odmiany gatunkowe

Forma i treść. Polski i zagraniczny feature radiowy oraz jego odmiany gatunkowe

Książka jest poświęcona gatunkowi radiowemu feature zbliżonemu do reportażu artystycznego. Autorka prezentuje stan badań, precyzuje terminologię, wyznacza granice omawianego gatunku i jego odmian. Kreśli historię feature’a i pokrewnych form wypowiedzi, odwołując się zarówno do przykładów polskich, jak i obcych, głównie zachodnioeuropejskich – czytelnik znajdzie tu m.in. podrozdział o roli reportażu artystycznego w programie Radia Wolna Europa. Publikacja zawiera też analizę takich kategorii, jak narrator, aktor i elementy „słuchowiskowe” w twórczości z gatunku feature.

*

Opracowania dotyczące feature’a w polskiej literaturze przedmiotu są właściwie nieliczne. Nie chciałbym dokonywać porównań wartościujących, odnoszę jednak wrażenie, że książka Natalii Kowalskiej jest nie tylko wyraźniej ukierunkowana w swych celach i wywodach, lecz także pełniejsza, obszerniejsza, bardziej wyczerpująca. Dla „utwierdzenia” gatunku na gruncie polskim wydaje się niezwykle pożyteczna i na chwilę obecną trudna do zastąpienia. […] Pod wieloma względami jest dziełem pionierskim i w zakresie podjętego tematu stanie się bezsprzecznie ważnym punktem odniesienia.

Z recenzji prof. dr. hab. Jana Tomkowskiego

Wstęp   9

 

Rozdział 1. Feature – perspektywa genologiczna                17

1.1. Feature – stan badań i terminologia            17

1.2. Feature i reportaż radiowy w oczach współczesnych polskich twórców radiowych       32

1.3. Odmiany gatunkowe audycji typu feature               35

1.4. Bohater i autor w feature  38

 

Rozdział 2. Rys historyczny: pierwsze features    43

2.1. Pierwsze audycje typu feature w BBC        43

2.2. Film akustyczny: pierwsze features w Niemczech              48

2.3. Rys historyczny artystycznego reportażu radiowego w Polsce    50

2.4. Reportaż artystyczny w rozgłośni Radio Wolna Europa  61

 

Rozdział 3. Narrator w feature          67

3.1. Feature narracji odautorskiej         76

3.2. Feature narracji bezpośredniej      85

3.3. Feature bohatera-autora   89

 

Rozdział 4. Aktor i elementy słuchowiskowe w feature  97

4.1. Feature z elementami słuchowiska             100

4.2. Feature aktorski    103

 

Rozdział 5. Struktura feature jako główny wyróżnik odmian gatunkowych    113

5.1. Feature inscenizowany      115

5.2. Feature eksperymentalny 122

5.3. Feature mozaikowy            127

 

Zakończenie     137

 

Bibliografia (wybór)    141

Netografia         144

 

Indeks audycji szerzej omawianych w kolejności występowania        147

 

Indeks wszystkich audycji        149

 

Spis rycin, tabel i wykresów    153

  • Tytuł: Forma i treść. Polski i zagraniczny feature radiowy oraz jego odmiany gatunkowe
  • Autor: Natalia Kowalska
  • ISBN Ebooka: 978-83-8142-679-4, 9788381426794
  • Data wydania ebooka: 2019-12-30
  • Identyfikator pozycji: e_1etb
  • Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego