Helion


Szczegóły ebooka

Przyszłość marketingu. Koncepcje, metody, technologie. Teoria i zastosowanie

Przyszłość marketingu. Koncepcje, metody, technologie. Teoria i zastosowanie


Ostatnie lata przyniosły prawdziwą eksplozję nowych koncepcji, metod i technologii stosowanych w marketingu. Dowodzą one jak żywą, ewoluującą i podlegającą trendom jest sfera biznesu i zarządzania. Marketing często ulega modom i jest podatny na łatwe wyjaśnienia, dlatego niektórych fascynuje, a u innych budzi niechęć, zachwyca, ale też wywołuje sprzeciw. Z jednej strony jest gloryfikowany, a z drugiej – często deprecjonowany. Zrozumienie marketingu i określenie jego przyszłości mogą dokonać się jedynie poprzez poznanie kierunków jego zmian, nowych obszarów zastosowania, alternatywnych sposobów wykorzystania. W książce zaprezentowano trzydzieści dwie koncepcje, metody, technologie, które pozwolą zarówno docenić współczesny marketing, jak i poznać marketing jutra.

Wprowadzenie – w poszukiwaniu tożsamości marketingu       7

 

Rozdział I

Michał Moneta             13

  1. Content marketing              13
  2. Customer journey 27
  3. Growth hacker marketing                43
  4. Insight klienta        52
  5. Lean Startup           66
  6. Marketing lateralny             75
  7. Marketing automation      85
  8. Performance marketing    98
  9. Propozycja wartości            110
  10. Realtime marketing        123
  11. Strategia błękitnego oceanu         134

 

Rozdział II

Agata MatuszewskaKubicz   149

  1. Crowdsourcing      149
  2. Employer branding              157
  3. Marketing wartości              167
  4. Marketing wewnętrzny     175
  5. Ucząca się organizacja        185
  6. Zarządzanie międzypokoleniowe  195
  7. Zwinna organizacja              206

 

Rozdział III

Agata MardoszGrabowska    215

  1. Design thinking      215
  2. Ekonomia współdzielenia 224
  3. Marketing partnerski (marketing relacji)   233
  4. Marketing sensoryczny      242
  5. Współtworzenie wartości i otwarta innowacja       251
  6. Zarządzanie doświadczeniami klientów      261

 

Rozdział IV

Magdalena KalińskaKula       269

  1. Badania etnograficzne        269
  2. Grywalizacja            281
  3. Neuromarketing   295
  4. Omnichannel          309

 

Rozdział V

Dominika KaczorowskaSpychalska    321

  1. Blockchain                321
  2. Influencer marketing          334
  3. Internet Rzeczy     345
  4. Rzeczywistość rozszerzona i rzeczywistość wirtualna           357

 

Zakończenie – marketing jutra               371

 

Bibliografia       375

 

Spis tabel          403

 

Spis rysunków                405