Helion


Szczegóły ebooka

W poszukiwaniu wzorów i wzorców osobowych wykonawców zawodów bibliotekarskich i informacyjnych

W poszukiwaniu wzorów i wzorców osobowych wykonawców zawodów bibliotekarskich i informacyjnych


Autorzy wyszli z założenia, że pomimo ogromnego postępu technologicznego komputery i inne urządzania techniczne wciąż nie są w stanie całkowicie zastąpić człowieka, na przykład w odgadywaniu potrzeb informacyjnych, które użytkownicy wyrażają czasami w taki sposób, że tylko dzięki doświadczeniu i intuicji bibliotekarzy można je zrealizować. W prezentowanej publikacji zajęli się więc wzorami i wzorcami osobowymi w zawodach bibliotekarskim i informacyjnym.

Ze względu na trudną sytuację zawodu bibliotekarza, spowodowaną między innymi jego deregulacją, podejmowanie analiz dotyczących wzorców osobowych jest bardzo przydatne dla działań mających poprawić jego sytuację i kształcenie w zakresie szeroko rozumianego bibliotekoznawstwa. Na polskim rynku wydawniczym, jak również poza granicami Polski, nie ma publikacji poruszających tę problematykę. Można więc stwierdzić, że podjęcie badań dotyczących wzorów i wzorców osobowych bibliotekarzy ma charakter oryginalny.

Z recenzji prof. dr hab. Elżbiety Barbary Zybert

Jacek Tomaszczyk, Słowo wstępne     7

Jacek Tomaszczyk, Foreword            9

 

Stanisława Kurek-Kokocińska, Wzory i wzorce osobowe w bibliotekarstwie. Szkic teoretyczno-badawczy  11

Tomasz Stolarczyk, Wzorzec bibliotekarza zakonnego w średniowieczu i okresie wczesnonowożytnym      45

Zbigniew Domżał, Andrzej Wałkówski, Mikołaj z Krakowa i Jan Taczel z Raciborza – dwie osobowości i dwa wzorce dla współczesnych bibliotekarzy        61

Jadwiga Konieczna, Społecznik, profesjonalista czy nieudacznik: literacki wizerunek bibliotekarza w czasach PRL-u. Obraz rzeczywistości czy fikcja literacka?      101

Anna Tokarska, Profil kompetencyjny i osobowy pracowników w bibliotekach różnych typów – standardy i oczekiwania             131

Małgorzata Bańkowska, Turkusowa biblioteka – utopia czy szansa na wzmocnienie kreatywności zawodowej?     167

Mariusz Balcerek, Wzory osobowe w Konkursie Bibliotekarz Roku na tle amerykańskich nagród   189

Agnieszka Łakomy-Chłosta, Wzorzec osobowy bibliotekarza na przykładzie ogłoszeń o pracę w bibliotekach niemieckich     219

 

Indeks osobowy          239