Helion


Szczegóły ebooka

Influencer marketing w dobie nowych mediów

Influencer marketing w dobie nowych mediów


Media społecznościowe zawładnęły nie tylko czasem wolnym ich użytkowników, lecz także budżetami komunikacyjnymi firm, które doskonale odnajdują się w ich przestrzeni. Stały się one również doskonałymi platformami do rozwoju influencer marketingu, a osoby influencerów zyskują tam status gwiazd. Ich niezwykły potencjał nie mógł umknąć właścicielom marek, dla których influencerzy każdego dnia stają się wyjątkowymi ambasadorami, adwokatami, a w wielu wypadkach także rzecznikami. lnfluencer marketing to obecnie jedno z najbardziej kreatywnych narzędzi komunikacyjnych, w połączeniu z nowymi mediami tworzące w oczach potencjalnego i aktualnego klienta niezwykłą wartość, której oryginalność inspiruje, motywuje i kreuje bardzo konkretne działania nabywcze. Co warte podkreślenia, influencer marketing wydaje się nie znać ograniczeń wiekowych, doskonale daje sobie radę zarówno w najmłodszych, jak i najstarszych grupach odbiorców, stwarzając tym ostatnim szanse na nieznane im dotychczas doznania.

Wstęp               9

 

Rozdział 1. Przemiany społeczne w dobie rozwoju nowych mediów  23

  1. Społeczeństwo informacyjne         23
   1. Cechy charakterystyczne społeczeństwa informacyjnego     27
  2. Potencjał społeczeństwa informacyjnego               46
  3. Analiza pokoleń społeczeństwa informacyjnego     49
   1. Milenialsi – Hashtag Generation        52
   2. Pokolenie XD              56
   3. Pokolenie Z   57

 

Rozdział 2. Nowe media           63

  1. Ewolucja od Web 1.0 do Web 5.0  63
  2. Social media – analiza pojęcia          67
  3. Social media – przegląd narzędzi    74
  4. Media społecznościowe w ujęciu statystycznym  80
  5. Media społecznościowe w Polsce                82
  6. Portale społecznościowe  85
  7. Analiza wybranych portali społecznościowych        87
   1. Facebook      87
   2. Instagram     92
   3. TikTok            99

 

Rozdział 3. Influencer marketing w dobie nowych mediów  105

  1. Inbound marketing jako narzędzie inspiracji klienta              105
  2. Social media marketing      112
  3. Klient w dobie nowych mediów  113
  4. Zjawisko ślepoty bannerowej      115
  5. Engagement marketing w rzeczywistości nowych mediów           117
  6. Storytelling, czyli budowanie więzi historią               119
  7. Influencer marketing        126
   1. Historia influencer marketingu         128
  8. Istota influencer marketingu        135
  9. Charakterystyka pojęcia influencer           139
   1. Typologia influencerów        141
  10. Silver influencerzy, czyli jak wykorzystać potencjał doświadczenia życiowego w komunikacji         149
   1. Case study – silver influencer marketing na polskim rynku           151
  11. Virtual influencer jako nowe medium w influencer marketingu               163
  12. Fake influencers               167

 

Rozdział 4. Influencer marketing w dobie nowych mediów w świetle badań własnych         173

  1. Uzasadnienie wyboru przedmiotu badania              173
  2. Uzasadnienie wyboru metody badawczej            174
  3. Dobór do próby badawczej             176
  4. Analiza wyników badania 178
   1. Etap I – specyfika polskiego rynku influencerów     179
   2. Analiza współpracy influencerów z markami 187
   3. Analiza działań marek w obrębie Instagrama 192
    1. Natural Mojo, czyli rewolucja w komunikacji influencer marketingu              192
    2. HelloBody, czyli inspirująca pielęgnacja wegańska        197
    3. Banana Beauty – marka, która daje kobiecie pewność siebie    202
  5. Rekomendacje     205

 

Zakończenie    209

Bibliografia       213

Spis tabel          227

Spis wykresów               229

Spis rysunków                231