Szczegóły ebooka

Cui bono? Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Annie Pikulskiej-Radomskiej

Cui bono? Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Annie Pikulskiej-Radomskiej

Łukasz Jan Korporowicz, Dagmara Skrzywanek-Jaworska

Ebook

Profesor Anna Pikulska-Radomska jest znakomitą znawczynią prawa rzymskiego, autorką licznych opracowań naukowych, wysoko cenioną wykładowczynią akademicką, mistrzynią i wychowawczynią młodego pokolenia prawników. To serdeczny, ciepły człowiek oraz sprawdzony, nieoceniony przyjaciel. Dedykowana Jej księga jubileuszowa stanowi wyraz wdzięczności autorów za lata nauki, wspólnej pracy i bliskich relacji.

Tytuł księgi – Cui bono? – wyraża potrzebę poszukiwania przyczyn i celów zdarzeń we wszystkich otaczających nas przestrzeniach życia. Ta myśl nieustannie towarzyszy Profesor Annie Pikulskiej-Radomskiej w podejmowanych działaniach oraz inspiruje otoczenie do refleksji nie tylko nad kształtem, lecz przede wszystkim nad istotą i sensem instytucji prawa.

Przedmowa (Komitet redakcyjny)          9

Bibliografia prac naukowych prof. dr hab. Anny Pikulskiej-Radomskiej (Joanna Kulawiak-Cyrankowska)              11

O Profesor, o Ani… (Ireneusz Jakubowski)          17

Wspólnie z Ulpianem o winie (Wacław Uruszczak)          23

Tabula Gratulatoria         31

 

Mowa sądowa Marka Tulliusza Cycerona pro Cluentio przykładem połączenia retoryki i argumentacji prawniczej w rzymskim procesie kontradyktoryjnym (Krzysztof Amielańczyk)              35

Między fructus a delectatio: kilka uwag o rzymskich vivaria u schyłku republiki (Zuzanna Benincasa)      55

Monnaie romaine, monnaie pérégrine et droit privé (Cosimo Cascione)              75

Polis czy kosmopolis. Państwo i naród w epoce globalnej (Maciej Chmieliński) 91

Dar hr. Jerzego Moszyńskiego. O lubelskim manuskrypcie Dekretu Gracjana raz jeszcze (Antoni Dębiński)        107

Zakres przedmiotowy prawa łaski a abolicja indywidualna (Aldona Domańska) 121

Kwestia dopuszczalności lichwy w świetle Decisiones Lituanicae Pedra Ruiza de Moros (Marzena Dyjakowska)               131

Kilka uwag na marginesie mowy Katona (Gell. 17,6,1) (Elżbieta Ejankowska)      147

Prawo finansowe w edykcie z Ἄβυδος (Ewa Gajda)        157

Kilka spostrzeżeń o początkach misji szlachty litewskiej do Petersburga w 1810 r. (Sławomir Godek)     177

Rzymskie przeszukanie perquisitio lance et licio w opinii Tadeusza Czackiego (Ireneusz Jakubowski)     189

Trzy nieznane listy Włodzimierza Kozubskiego z lubelskich archiwów (Maciej Jońca)     197

Koncepcja opieki (Vormundschaft) nad osobami małoletnimi w niemieckim kodeksie cywilnym z 1900 r. (Aldona Rita Jurewicz)            215

Interes prywatny jako źródło ograniczenia wolności korzystania z rzek publicznych w republikańskim Rzymie (Renata Kamińska)          239

Some remarks regarding land partition in eighteenth-century England (Łukasz Jan Korporowicz)            249

Pijackie wybryki w mowach Lizjasza i Demostenesa, czyli stan nietrzeźwości w świetle ateńskiej myśli prawnej (Przemysław Kubiak)                259

Marcjalisa epigram o podatku saturnalskim i pismach mierniczych (Epigr. X, 18) (Joanna Kulawiak-Cyrankowska)            275

Procedury otwarcia testamentu holograficznego oraz testamentu ustnego w prawie rzymskim (Sławomir Kursa)          293

Kobiety, żony i wdowy w świetle prawa rzymskiego oraz tekstów epigraficznych (Marek Kuryłowicz)  305

Uchylanie się od płacenia podatków jako podstawa odpowiedzialności karnej (zagadnienia wybrane) (Agnieszka Liszewska)                317

O prawie doskonałym wybranych uwag kilka. Od Oświecenia do komunizmu (Adam Lityński)  327

Breviter sobre diaconado femenino y legislación imperial tardía (Rosa Mentxaka)          339

Stanisława Staszica uwagi o prawie sądowym w papieskim Rzymie u schyłku XVIII stulecia (Marian Mikołajczyk)            349

O służebności drogi koniecznej uwag kilka. Rozważania z zakresu prawa polskiego na tle prawa rzymskiego (Joanna Misztal-Konecka)            367

W poszukiwaniu ratio legis karalności cudzołóstwa w starożytnym Rzymie(Wiesław Mossakowski)       381

A glance at the Lviv science of Roman law at the turn of the 19th and 20th century (Grzegorz Nancka) 391

Ustawodawstwo Numy Pompiliusza w zakresie obrzędów pogrzebowo-żałobnych (Piotr Niczyporuk) 401

Presencia de las mujeres en las leyes visigodas (Esperanza Osaba)         413

Societas nummo uno. Przyczynek do dziejów prawa rzymskiego na zachodzie Europy (Tomasz Palmirski)          425

An introduction to the law, practice and etiquette of duelling in English legal history (David Pugsley)    445

Kilka uwag o kompensacyjnym charakterze kary umownej (Małgorzata Pyziak-Szafnicka)          457

„Czas społeczny” w starożytnym Rzymie i jego rachuba (Jarosław Reszczyński)                467

Procesy o zabójstwo przeciw przedmiotom nieożywionym i zwierzętom w starożytnych Atenach (Jarosław Rominkiewicz)                489

Zgoda pater familias na małżeństwo filii et filiae familias (Piotr Sadowski)           505

Bare pacts are not enforced by actions. With an edition of the commentary to this rule and the exceptions thereto by Symon Vicentinus (Eltjo Schrage)            517

XV-wieczna pochwała prawa spisanego (Jakub Skomiał)             531

Brexit a problem praw wyborczych cudzoziemców w Polsce (Krzysztof Skotnicki)           553

Una leggenda e il brodo (Michal Skřejpek)          565

O wdzięczności w mowie Pro Plancio Cycerona (Dagmara Skrzywanek-Jaworska)           575

Zwrot świadczenia spełnionego w celu uzyskania przysporzenia majątkowego ustanowionego pod warunkiem jako szczególny przypadek zastosowania condictio ob rem (Marek Sobczyk)              585

The practice of indygenation in the Republic of Poland in the light of the parliamentary constitutions in the years 1588‒1793 (Tadeusz Szulc)                601

Lichwa w ujęciu rządowego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania lichwie (Renata Świrgoń-Skok)    617

Epistula Vespasiani ad Saborenses. Tekst, tłumaczenie, komentarz (Konrad Tadajczyk)               631

Res furtiva inprofessa apud publicanos. Rozważania na marginesie Declamatio minor 341 (Anna Tarwacka)       637

Eden v. Whistler; a modern comedy with a happy ending (Philip Thomas)          651

Dawida Hume’a rozważania nad sprawiedliwością (Tomasz Tulejski)      665

In obscuris minimum est sequendum. W poszukiwaniu granic interpretacji prawa (Wacław Uruszczak)               675

Taxation in the light of some insignia of Notitia Dignitatum pars Orientis (Jacek Wiewiorowski)                691

Seneka – wielki filozof, polityczny oszczerca (Maria Zabłocka)   715

Aulus Gellius jako sędzia (Jan Zabłocki) 727

  • Tytuł: Cui bono? Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Annie Pikulskiej-Radomskiej
  • Autor: Łukasz Jan Korporowicz, Dagmara Skrzywanek-Jaworska
  • ISBN: 978-83-8220-068-3, 9788382200683
  • Data wydania: 2021-04-12
  • Format: Ebook
  • Identyfikator pozycji: e_20m8
  • Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego