Helion


Szczegóły ebooka

ABC inwentaryzacji w firmie

ABC inwentaryzacji w firmie

Niewłaściwe sporządzanie arkuszy spisowych, wadliwe wprowadzanie do nich korekt i poprawek, czy rozciąganie w czasie prac, to tylko niektóre błędy popełniane podczas inwentaryzacji. 
Ustawa o rachunkowości nie precyzuje do końca kwestii technicznych i organizacyjnych dotyczących inwentaryzacji, pozostawiając to kierownictwu. Dlatego rozpoczynając prowadzanie działalności tak ważne jest wprowadzenie do polityki rachunkowości zasad, które będą pomagały w późniejszej poprawnej inwentaryzacji. Nieprawidłowości, jakie pojawiają się w związku z inwentaryzacją jest wiele - trzeba je znać aby ich uniknąć.

 • Okładka
 • Spis treści
 • Redakcja
 • List do Czytelników
 • Firmy prowadzące księgi powinny przeprowadzić inwentaryzacje
 • Remanent warto przeprowadzać przy zastosowaniu zasad dotyczących spisu z natury
 • Cel inwentaryzacji to weryfikacja rzetelności prowadzonej ewidencji
 • Instrukcja inwentaryzacyjna to przewodnik dla jednostki i jej pracowników
 • Inwentaryzacje można rozłożyć w czasie
 • Inwentaryzacje można podzielić na IV etapy
 • Można wykorzystać trzy metody inwentaryzacji
 • Obowiązki zespołu spisowego w związku z zakończeniem spisów z natury
 • Wskazówki dotyczące inwentaryzacji metodą weryfikacji
 • Przedsiębiorca powinien przechowywać dokumenty inwentaryzacyjne
 • Nadwyżki inwentaryzacyjne jako przychody podatkowe

 • Tytuł: ABC inwentaryzacji w firmie
 • Autor: Katarzyna Trzpioła
 • ISBN Ebooka: 978-83-269-2717-1, 9788326927171
 • Data wydania ebooka: 2013-11-25
 • Identyfikator pozycji: e_557a
 • Wydawca: Wydawnictwo Wiedza i Praktyka