Gospodarka

Zarys dziejów gospodarczych świata

Eugeniusz Kwiatkowski

Zarys ekonomii sektora publicznego

red. Marcin Brol

Zasoby naturalne - postęp techniczny a długookresowy wzrost gospodarczy

Maciej Malaczewski

ZIELONA GOSPODARKA - teoretyczne podstawy koncepcji i pomiar jej wdrazania w Unii Europejskiej

Bozena Ryszawska

Zrozumieć terytorium. Idea i praktyka

Aleksandra Nowakowska

Zróżnicowanie dostępności transportowej miast w województwie łódzkim

Szymon Wiśniewski