Filmoznawstwo

Film noir i kino braci Coen

Kamila Żyto

Film w literaturze XXI wieku

Anna Ślósarz

Filmowe cuda i sztuczki magiczne. Szkice z archeologii kina

Justyna Hanna Budzik

Filmowe pejzaże Ameryk

red. Barbara Kita, Magdalena Kempna-Pieniążek

Filmowe sensorium. Teoria zmysłów i jej krytyczny potencjał

Marta Stańczyk

Filmowe zarządzanie pamięcią. Kino polskie 2005-2020 o historii najnowszej

Magdalena Urbańska

Gra w film. Z zagadnień relacji między filmem i grami wideo

Joanna Pigulak

Historia narracji filmowej

Jacek Ostaszewski