Media, Komunikacja

Informacja i komunikacja. Seria MUTACJE KAPITALIZMU

Dominique Wolton, Redakcja naukowa Małgorzata Jacyno

Inkluzywny narzędziownik stanowisk, funkcji i zawodów w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach (słownik fleksyjno-słowotwórczy)

Ewa Biłas-Pleszak, Marcin Maciołek, Katarzyna Sujkowska-Sobisz, Jaśmina Śmiech, ...

Interaktywne fantasy. Gatunek w grach cyfrowych

Maria B. Garda

Język uwikłany w ponowoczesność

Izabela Łuc, Małgorzata Bortliczek

Język w internecie. Antologia

red. Małgorzata Kita, Iwona Loewe

Język w prasie. Antologia

Języki (pop)kultury w literaturze, mediach i filmie

Monika Kocot, Kamil Szafranie

"Już nie Żydowica, a ocalona". Kobiety w Holocauście z perspektywy radiowych narracji artystycznych

Joanna Bachura-Wojtasik, Eliza Matusiak