Filologia

Dostojewski i laboratorium idei

Jan Krasicki

Dyskurs. Współczesne opracowania i perspektywy badawcze

Iwona Witczak-Plisiecka, Mikołaj Deckert

Emprunts néologiques et équivalents autochtones : études interlangues

Christine Jacquet-Pfau, Andrzej Napieralski, Jean-François Sablayrolles

En busca de la imaginería y la atmósfera de la obra original en la traducción

Joanna Wilk-Racięska

"Enactments of Life": The Short Stories of Nadine Gordimer

Marek Pawlicki

Estetyka sprawczości w grach wideo

Marcin M. Chojnacki

Ethos rycerski w kulturze. Tradycje i kontynuacje. T. II: Ethos sarmacki i jego tradycje

red. Teresa Banaś-Korniak, red. Beata Stuchlik-Surowiak, współudz. Magdalena Komenda

Figury na biegunach. Narracje silnego i słabego podmiotu twórczego

Łukasz Białkowski