Filologia

Biblioteka w chmurze czy chmury nad biblioteką

Tomasz Piestrzyński, Justyna Jerzyk-Wojtecka

Być w mniejszości. Być mniejszością

Tomasz Kaczmarek, Joanna Raźny

CALL. Nauka języków wspomagana komputerowo. Leksykon pojęć

Marek Molenda

Choroba - ciało - dusza w literaturze i kulturze

red. Justyna Tymieniecka-Suchanek

Communicating with Generation Z. The Development of Pragmatic Competence of Advanced Polish Users of English

Iwona Dronia

"Cud, że ręka jeszcze pisze...". Świadectwa z łódzkiego getta z materiałami dydaktycznymi dla uczniów i studentów

Krystyna Radziszewska, Sascha Feuchert, Hans-Jürgen Bömelburg, Monika Kucner

Czytaj po polsku. T. 16: Władysław Stanisław Reymont:

Zaadapt. i oprac. Magdalena Nowak-Kaczmarek, Paulina Stasiak

Désiré Mercier (1851-1926). Wokół kantyzmu i apologii wiary

Aleksander R. Bańka