Prawo gospodarcze i handlowe

Zawieszenie i likwidacja działalności - krok po kroku

Angelika Borowska

Zbieg odpowiedzialności za naruszenie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. Odpowiedzialność karna i inne rodzaje odpowiedzialności

Katarzyna Rydz-Sybilak