Prawo gospodarcze i handlowe

Pośrednie nabycie akcji towarzystwa funduszy inwestycyjnych

Anna Lichosik

"Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego". T. 22

Maksymilian Pazdan

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu . Obowiązki biur rachunkowych

Adam Sroga

Przedsiębiorca. Zagadnienia wybrane

red. Rafał Blicharz

Sprzedaż przez Internet

Katarzyna Pośpiech Białas

Tax cancellation: A comparative analysis

Piotr Buława

Zakładowy Plan Kont - praktyczne przykłady księgowań

Katarzyna Trzpioła

Zamknięcie roku 2022 w księgach instytucji kultury

Katarzyna Trzpioła