Prawo gospodarcze i handlowe

Decyzje zobowiązujące w polskim prawie ochrony konkurencji. Problemy proceduralne i systemowe

Marcin Mleczko

Dokumentacja w firmie transportowej 2023

Praca zbiorowa

Jurysprudencja 11. Mind the Gaps. Economical Aspects in the Legal Thinking

Tomasz Bekrycht, Sergiy Glibko, Bartosz Wojciechowski

Jurysprudencja 15. Teoria prawa umów. Autonomia, efektywność, sprawiedliwość

Szymon Osmola

Karta Praw Podatnika. Nowy instrument ochrony praw polskiego podatnika

Włodzimierz Nykiel, Małgorzata Sęk

Kompleksowa umowa gospodarczo-handlowa (CETA) - korzyści i zagrożenia

red. Katarzyna Grzybczyk, Łukasz Maryniak

Last Minute Prawo finansowe

Iwona Ciepiela, Tomasy Turek

Pakiet mobilności 2022. Co się zmieni dla polskich przewoźników

Praca zbiorowa

Pośrednie nabycie akcji towarzystwa funduszy inwestycyjnych

Anna Lichosik

"Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego". T. 22

Maksymilian Pazdan

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu . Obowiązki biur rachunkowych

Adam Sroga

Przedsiębiorca. Zagadnienia wybrane

red. Rafał Blicharz

Sprzedaż przez Internet

Katarzyna Pośpiech Białas

Tax cancellation: A comparative analysis

Piotr Buława

Zakładowy Plan Kont - praktyczne przykłady księgowań

Katarzyna Trzpioła

Zamknięcie roku 2022 w księgach instytucji kultury

Katarzyna Trzpioła

Zawieszenie i likwidacja działalności - krok po kroku

Angelika Borowska

Zbieg odpowiedzialności za naruszenie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. Odpowiedzialność karna i inne rodzaje odpowiedzialności

Katarzyna Rydz-Sybilak