Helion


Szczegóły ebooka

Procedury bezpieczeństwa w czasie pandemii covid-19 cz. 2

Procedury bezpieczeństwa w czasie pandemii covid-19 cz. 2


Druga część procedur dotyczących bezpieczeństwa w placówce oświatowej w czasie koronawirusa zawiera m.in. procedury: utrzymywania czystości w szkole; korzystania ze szkolnego placu zabaw; korzystania z boiska; korzystania z biblioteki w czasie epidemii; zachowania bezpiecznego pobytu w internacie. To gotowe do zastosowania, narzędziowe procedury pomagające walce z COVID.