Helion


Szczegóły ebooka

 
Najczęściej popełniane błędy producentów żywności Zobacz, co kwestionują organy kontrolne

Najczęściej popełniane błędy producentów żywności Zobacz, co kwestionują organy kontrolne


Szeroko ujęta definicja kontroli pozwala przyjąć, że organy prowadzące kontrolę, zgodnie z prawem krajowym mają prawo podejmować wszelkie czynności kontrolne. Dodać przy tym należy, że definicja określona w rozporządzeniu dotyczy kontroli urzędowej nie tylko żywności, ale wszelkich środków mających na celu końcowy produkt czyli żywność.