Helion


Szczegóły ebooka

Polityka rachunkowości w instytucjach kultury 2022 z komentarzem do planu kont

Polityka rachunkowości w instytucjach kultury 2022 z komentarzem do planu kont


Publikacja „Polityka rachunkowości w instytucjach kultury” to odpowiedź na najczęściej zadawane pytania i rozwiązania skomplikowanych zagadnień związanych z prowadzeniem instytucji kultury w czasie pandemii.  Warto nie tylko wiedzieć, jak rozliczać pomoc pod względem księgowym, ale także jak przygotować instytucję kultury na czas po pandemii. Sprawdź, o co pytają dyrektorzy i księgowi polskich instytucji kultury i znajdź odpowiedź na wszystkie swoje pytania związane z rachunkowością w 2021 i 2022 roku. W książce znajdziesz ponad 50 pytań Czytelników pisma Prawo i finanse w kulturze. 

 • Redakcja
 • Zmiany w rachunkowości w 2022 roku
  • Ułatwienia w podpisywaniu sprawozdań finansowych
  • Polski Ład: Najważniejsze zmiany w PIT od 1 stycznia 2022 r.
  • PIT od prywatnych jazd pracownika służbowym autem na nowych zasadach
  • Zwolnienie od CIT kas zapomogowo-pożyczkowych
  • 6 najczęściej popełnianych błędów na fakturach VAT zobacz, jak ich unikać
  • Błędy na fakturach VAT stanowią tzw. błędy mniejszej wagi. Błędy te nie dyskwalifikują faktur jako dokumentów, w szczególności jako dokumentów stanowiących podstawę do odliczenia podatku naliczonego.
 • Interpretacje podatkowe i orzeczenia sądów
  • Wynagrodzenie przy umowie o praktykę a PIT
  • Co z ulgą dla młodych w przypadku umowy zlecenia
  • Odszkodowanie od instytucji kultury dla widza za upadek na nieoświetlonych schodach
  • Czy główny skarbnik musi podpisać umowę zawieraną z instytucją kultury
 • Jak napisać wniosek projektowy, żeby na 100% otrzymać pieniądze
  • Gdzie są pieniądze
  • Od czego zacząć analiza rynku
  • Dobry pomysł to podstawa
  • Gdy czas nagli
  • Nie taki diabeł straszny, jak go malują
  • Podstawowe obszary wniosku projektowego
  • Dane instytucji
  • Opis projektu
  • Budżet projektu trzecia część wniosku projektowego
  • Zgody
 • Odpowiedzi na pytania
  • 1. Nieodpłatne przekazanie środków trwałych organizatorowi
  • 2. Odwołanie wyjazdu do teatru
  • 3. Inwentaryzacja obcych środków trwałych użytkowanych przez gminny ośrodek kultury
  • 4. Zakup towaru z kraju UE
  • 5. Zwrot za zapłacone bilety
  • 6. Wystawienie refaktury za energię elektryczną lub gaz
  • 7. Opodatkowanie nagrody dla członka orkiestry działającej przy młodzieżowym domu kultury
  • 8. Transport książek do czytelników własnym samochodem bibliotekarza
  • 9. Oświadczenie majątkowe p.o. dyrektora
  • 10. Z jaką datą powinny być księgowane faktury od kontrahentów
  • 11. Kiedy zaksięgować raport kasowy
  • 12. Usługi w zakresie plakatowania jakie księgowania
  • 13. Faktura za terminal jak zaksięgować
  • 14. Ewidencja wpłaty na fundusz założycielsk
  • 15. Jaką stawką VAT należy opodatkować sprzedaż katalogu
  • 16. Wystawienie faktur korygujących
  • 17. Dotacja celowa na wykup leasingowanego samochodu
  • 18. Rozliczenie dofinansowania w programie Kraszewski
  • 19. Jak rozliczyć naklejki Zachowaj odstęp
  • 20. Voucher od pracownika jakie księgowanie
  • 21. Zaliczka na koncert, który odbędzie się w kolejnym okresie rozliczeniowym
  • 22. Ujęcie eksponatów i materiałów archiwalnych w księgach
  • 23. Jak księgować umorzone składki ZUS
  • 24. Jak przeprowadzić ewidencję na kontach pozabilansowych rzeczowego wkładu własnego w projekcie unijnym
  • 25. Zakup eksponatów i materiałów archiwalnych
  • 26. Księgowanie umorzonych składek ZUS
  • 27. Oświadczenia składane przy CIT-8
  • 28. Jak właściwie naliczyć podatek od nieruchomości
  • 29. Wartości niematerialne i prawne
  • 30. W jakim zakresie organizator może przeprowadzić kontrolę podległej sobie instytucji kultury
  • 31. Czy instytucja kultury może wydać pieniądze na kalendarze ze zdjęciami miejscowości, w której się znajduje
  • 32. Kiedy wpłaty nie trzeba ewidencjonować na kasie fiskalnej
  • 33. Import usług i deklaracja VAT-9M
  • 34. Księga inwentarzowa środków trwałych oraz archiwizowania dokumentów
  • 35. Księga inwentarzowa jako zbiór danych
  • 36. Umieszczanie kodu GUT 12
  • 37. Minimalny okres przechowywania zbiorów księgowych
  • 38. Archiwizowanie dokumentów
  • 39. Z jakiej dotacji zakup zbiorów bibliotecznych
  • 40. Czy organizator może decydować o poniesieniuwydatków przez instytucję kultury
  • 41. Zakres działalności instytucji kultury
  • 42. Dotacja podmiotowa jako przychód instytucji kultury
  • 43. Umorzenie składek ZUS a sprawozdaniefinansowe
  • 44. Udzielenie informacji radnemu
  • 45. Kontrola kompleksowa w instytucji kultury
  • 46. 50% koszty uzyskania przychodów przy umowie o pracę zawieranej z twórcą
  • 47. Wyświetlanie reklam na ścianie domu kultury
  • 48. Czy organizator ma prawo ingerować w plan finansowy
  • 49. Zakup wyposażenia na plac zabaw w parku
  • 50. Wieloletnia inwestycja przeksięgowania
  • 51. Usługi kulturalne świadczone w ramach działalności gospodarczej a podatek u źródła
  • 52. Kontrola gminnej instytucji kultury prowadzonaz upoważnienia wójta
  • 53. Zakup zbiorów bibliotecznych z dotacji celowej
  • 54. Zakup zbiorów bibliotecznych z dotacji celowej
  • 55. Czy może dojść do sytuacji, że fundusz podstawowy będzie miał wartość ujemną przez wiele lat
  • 56. Wykazanie operacji w bilansie
  • 57. Połączenie bibliotek ile sprawozdań finansowychi sprawozdań budżetowych
  • 58. Czy środki z funduszu rezerwowego można przeksięgować na fundusz instytucji kultury, by wyrównać jego pierwotną wartość
  • 59. Sprawozdania RB-N i Rb-Z w formie papierowej czy elektronicznej. Niedobór w kasie
  • 60. Sprawozdanie RB-N 1, konto na PayPal
  • 61. Zmiana stanu produktów w CIT
  • 62. Przeksięgowanie wyniku finansowego na fundusz
  • 63. Jak opodatkowywać nagrody otrzymywane w ramach konkursów organizowanych przez instytucje kultury
  • 64. Sklep w instytucji kultury a rozliczenia z fiskusem
  • 65. Przekazanie używanych pozostałych środków trwałych o wartości poniżej 10.000 zł brutto
  • 66. Premie wypłacane z opóźnieniem a kosztowe zamknięcie miesiąca
  • 67. Patronat medialny lokalnych mediów czy to reklama
  • 68. Jak zaksięgować zysk w instytucji kultury
  • 69. Selekcja uczestników nieodpłatnych zajęć prowadzonych przez instytucję kultury
  • 70. Czy można zawrzeć porozumienie między instytucjami dotyczące podziału płatności za program płacowy
  • 71. Zwiększenie dotacji i zmiany planu finansowego jaka informacja od organizatora
  • 72. Projekcje filmowe jaki zapis w księgach
  • 73. Jakie działania instytucja kultury może finansować z dotacji podmiotowej
  • 74. Konwersja cyfrowa Domów Kultury jak rozliczyć dotację
  • 75. Czy dyrektor może odmówić udostępnienia informacji publicznej
  • 76. Czy sprawozdania finansowe może podpisywać wójt lub burmistrz
  • 77. Wartości niematerialne i prawne korekty
  • 78. Występ kabaretu jaką fakturę wystawić
  • 79. Czy koszt testu na COVID-19 można pokryćz budżetu ośrodka kultury
  • 80. Karta bankomatowa dla instytucji kultury kto wydaje zgodę
  • 81. Czy można zaciągnąć zobowiązania przekraczające rok budżetowy
  • 82. Skąd może pochodzić stan środków pieniężnychna początek roku
  • 83. Dofinansowanie do dodatku z PUP jakie księgowania
  • 84. Faktura korygująca jakie księgowania
  • 85. Kto powinien autoryzować przelewy
  • 86. Jak powinny być zaksięgowane przyjęte środki trwałe i wyposażenie
  • 87. Czy można zaciągać zobowiązania na kolejny rok budżetowy
  • 88. Odpłatne zajęcia organizowane przez bibliotekęgminną
  • 89. Jak naliczać odsetki od należności
  • 90. Jak rozliczyć z VAT koncert zespołu zagranicznego z UE
  • 91. Wykonanie ławki jakie księgowania
  • 92. Czy faktura proforma jest dokumentem księgowym