Helion


Szczegóły ebooka

Kłopoty z ocenieniem praktycznej nauki zawodu. Zasady klasyfikacji - Promocja - Zwalnianie z praktyk

Kłopoty z ocenieniem praktycznej nauki zawodu. Zasady klasyfikacji - Promocja - Zwalnianie z praktyk


W obszarze oceniania, klasyfikowania i promowania najwięcej wątpliwości i niepewności dotyczy praktycznej nauki zawodu. Wynika to przede wszystkim z faktu, iż organizacja tych zajęć jest odmienna w stosunku do innych zajęć szkolnych. Zbieramy problemowe sytuacje, wątpliwości związane z ocenianiem praktycznej nauki zawodu. W publikacji "Kłopoty z ocenianiem praktycznej nauki zawodu" ekspert porządkuje informacje m.in. na temat tego, jak uzupełniać braki, usprawiedliwiać nieobecności, przeprowadzić egzamin poprawkowy, jakie dodatkowe uprawnienia ma uczennica w ciąży.